Hotel Histrion v Portorožu

Vabljeni natečaj za prenovo hotelske sobe

leto: 2019

avtor: Arhitektura MJ, projektivni biro d.o.o.

so-avtorji: Matic Čerin m.i.a., Jona Rak Koceli m.i.a., Bojan Fratina u.d.i.a., Rok Žurbi m.i.a., Urška Grilc m.i.a.