Eksperimentalne hiše, Podpeč

Študentski projekt gradnje na poplavnem območju

leto: 2015

avtorji: Alja Leskovar, Jona Rak Koceli

mentor: prof. Miloš Florijančič, u.d.i.a., Mina Hiršman, m.i.a.